CHOCOLATECOCONUTMOUSSE04ss

Chocolate Coconut Mousse

THÀNH PHẦN
Bông lan socola, bông lan vani
Kem sữa tươi
Dừa tươi, dừa sấy
Socola 

Mã sản phẩm: SN-KH 048