upsanpham

Rosepberry

THÀNH PHẦN

Bông lan vani
Kem sữa tươi
Raspberry
Mứt hoa hồng