0

BẮP

BÁnh kem bắp

Cốt bánh 3 lớp bông lan vani và 2 lớp nhân kem bắp hòa kem sữa tươi, có hạt bắp tươi

Bánh có thể ghi nội dung lời chúc.

Giá từ Liên hệ
Bánh kem bắp

Bánh kem bắp 

3 lớp bông lan vani và 2 lớp nhân kem sữa bắp, có hạt bắp tươi

Bánh không có sẵn đặt trước tối thiểu 1-3 ngày

Giá từ 290,000 VND
Bánh kem bắp

Mẫu SN-HK 046

Bánh kem bắp 

Bánh gồm 3 lớp bông lan vani + 2 lớp nhân bắp (có hạt bắp)

Giá từ Liên hệ
Bánh kem Bắp

Mẫu bánh SN-KH 64

Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp

Giá từ Liên hệ
Bánh kem Bắp

Mẫu bánh SN-KH 63

Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp

Giá từ Liên hệ
Bánh kem Bắp

Mẫu SN-KH 072

Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp

Giá từ Liên hệ
SN-KH 050
Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp
 
Giá từ Liên hệ
SN-KH 024
Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp
Giá từ Liên hệ
Support