0

BẮP

Bánh kem bắp

Mẫu SN-HK 046

Bánh kem bắp 

Bánh gồm 3 lớp bông lan vani + 2 lớp nhân bắp (có hạt bắp)

Giá từ 290,000 VND
Bánh kem Bắp

Mẫu bánh SN-KH 64

Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp

Giá từ 290,000 VND
Bánh kem Bắp

Mẫu bánh SN-KH 63

Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp

Giá từ 290,000 VND
Bánh kem Bắp

Mẫu SN-KH 072

Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp

Giá từ 290,000 VND
SN-KH 050
Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp
 
Giá từ 290,000 VND
SN-KH 024
Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp
Giá từ 290,000 VND
Support