0

BÁNH TƯƠI

Croissant trứng muối

Trứng
Bột mì
Sữa tươi
Giá 15,000 VND
Croissant
Giá 13,000 VND
Croissant phô mai

Trứng
Bột mì
Phô mai 
Bột sữa
Giá 10,000 VND
Sandwich nho

Bột mì
Sữa tươi
Nho khô
Giá 45,000 VND
Sandwich sữa

Bột mì
Sữa tươi
Giá 35,000 VND
Bun lạt
Giá 30,000 VND
Bun lạt tròn
THÀNH PHẦN
Trứng
Bột mì
Sữa bột
Đường cát
Giá 29,000 VND
Bánh sâu kem
Giá 15,000 VND
Support