0

BÁNH MÌ

Lava croissant

Trứng
Bột mì
Sữa tươi
Giá 15,000 VND
Croissant
Giá 13,000 VND
Croissant phô mai

Trứng
Bột mì
Phô mai 
Bột sữa
Giá 10,000 VND
Sandwich trà xanh

Bột mì
Sữa tươi
Bột trà xanh

 

Giá 45,000 VND
Sandwich nho

Bột mì
Sữa tươi
Nho khô
Giá 45,000 VND
Sandwich sữa

Bột mì
Sữa tươi
Giá 35,000 VND
Bun lạt
Giá 30,000 VND
Bun lạt tròn
THÀNH PHẦN
Trứng
Bột mì
Sữa bột
Đường cát
Giá 29,000 VND
Bánh mì nhân kem
Trứng
Sữa bột
Đường cát
Bột mì, bơ 
Giá 22,000 VND
Cream morning roll
Trứng
Bột mì
Đường cát 
Sữa bột, bơ
Giá 20,000 VND
Support