0

BÁNH MÌ

Mammos bread
Giá 12,000 VND
Bun Café
Trứng
Bột mì
Sữa bột
Đường cát
Café mocha
 
Giá 15,000 VND
Ankobun đậu đỏ
Trứng
Bột mì
Đậu đỏ 
Đường cát
Giá 13,000 VND
Bun nhân kem choux
Trứng
Bột mì
Sữa bột
Sữa tươi
Đường cát
Bột kem sữa
Giá 12,000 VND
Ốc kem
Giá 10,000 VND
Bánh nhân táo

Trứng
Bột mì
Mứt táo 
Sữa tươi
Đường cát
Giá 18,000 VND
Bánh Donut
Giá 15,000 VND
Support