0

BÁNH MÌ

Castella sữa tươi

Trứng
Bột mì
Đường cát
Nước cam
 
Giá 27,000 VND
Minbong

Trứng
Bột mì
Đường cát
Nước cam
Bột hạnh nhân
Giá 20,000 VND
Castella mayonnaise

Trứng
Bột mì
Sữa tươi
Mayonnaise
Giá 57,000 VND
Castella cam

Trứng
Bột mì
Sữa tươi
Đường cát
Mứt vỏ cam
Giá 35,000 VND
Madeleine vani

Trứng
Bột mì
Đường cát
Bột trà xanh 
Bột hạnh nhân
Giá 21,000 VND
Madeleine sôcôla

Trứng
Bột mì
Bột cacao 
Đường cát
Bột hạnh nhân
Giá 21,000 VND
Pound nho

Trứng
Bột mì
Nho khô 
Đường cát 
Tinh trà xanh
Giá 26,000 VND
Pound sôcôla
Trứng
Bột mì
Sữa tươi
Bột cacao
Đường cát
Sôcôla chip
 
Giá 26,000 VND
Bông lan cuộn trà xanh

Bột mì
Mứt dâu
Sữa tươi
Đường cát
Tinh trà xanh
Giá 40,000 VND
Bông lan cuộn sôcôla

Bột mì
Mứt dâu
Sữa tươi
Bột cacao
Đường cát
Tinh sôcôla
 
Giá 40,000 VND
Support