0

BÁNH MÌ

Bông lan cuộn cam

Bột mì
Mứt dâu
Tinh cam 
Sữa tươi
Đường cát
Giá 40,000 VND
Bông lan cuộn café

Bột mì
Mứt dâu
Sữa tươi
Tinh café 
Đường cát
Giá 40,000 VND
Bông lan cuộn dâu

Bột mì
Mứt dâu
Sữa tươi
Tinh dâu 
Đường cát
Giá 40,000 VND
Bông lan cuộn vani

Bột mì
Mứt dâu
Sữa tươi
Đường cát
Giá 40,000 VND
Support