0

BÁNH SINH NHẬT

SN-HK 008
Hương đặc trưng của khoai môn, kết hợp với vị béo của kem sữa tươi
Giá từ Liên hệ
SN-KH 025
Hương đặc trưng của sôcôla, kết hợp với vị béo và thơm của kem sữa tươi.
Giá từ Liên hệ
MOCHA BUTTER SN-KH 054
Giá từ Liên hệ
MOCHA BUTTER SN-KH 057
Giá từ Liên hệ
VANI SN-KH 074
Giá từ Liên hệ
VANI SN-KH 032
Hương đặc trưng của vani, kết hợp với vị béo của kem sữa tươi. 
Giá từ Liên hệ
VANI SN-HK 044
Hương đặc trưng của vani, kết hợp với vị béo của kem sữa tươi. 
Giá từ Liên hệ
SN-BT 008 IV
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BT 005 III
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BT 002 II
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BG 019-III
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
Support