0

BÁNH SINH NHẬT

SN-KH046
 

 

 

 

 

Giá từ Liên hệ
SN-HK 008
Bông lan vani, khoai môn, sữa, kem sữa tươi
Giá từ 210,000 VND
SN-KH 025
Bông lan sô cô la, Kem sữa tươi
Giá từ Liên hệ
BÁNH PHÚC BỒN TỬ  SN-KH 060
Bông lan hoa hồng, kem sữa tươi
Giá từ Liên hệ
MOCHA BUTTER SN-KH 054
Bông lan vani, kem sữa tươi, kem bơ, cà phê
Giá từ Liên hệ
MOCHA BUTTER SN-KH 057
Bông lan vani, kem sữa tươi, kem bơ, cà phê
Giá từ Liên hệ
VANI SN-KH 074
Bông lan vani, Kem sữa tươi
Giá từ 210,000 VND
VANI SN-KH 032
Bông lan vani, Kem sữa tươi
Giá từ 210,000 VND
VANI SN-HK 044
Bông lan vani, kem sữa tươi
Giá từ 210,000 VND
SN-BT 008 IV
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BT 005 III
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BT 002 II
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
Support