0

BÁNH SINH NHẬT

SN-KH 036
Bông lan vani, khoai môn, sữa, kem sữa tươi
Giá từ 210,000 VND
SN-KH 032
Bông lan vani, kem sữa tươi, nhân thơm
Giá từ Liên hệ
SN-KH 028
Bông lan vani, kem sữa tươi, nhân thơm
Giá từ Liên hệ
SN-KH 64
Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp
Giá từ Liên hệ
SN-KH 63
Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp
Giá từ Liên hệ
SN-BG 005-V
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BG 001-V
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-HK 014-I
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-HK 015-I
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BG 014-V

Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.

Giá từ Liên hệ
SN-BG 026-IV
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BT 018-I
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
Support