0

CAM SỮA CHUA MẬT ONG

Bánh kem cam sữa chua mật ong

Mẫu SN-HK 045

Bánh kem cam sữa chua mật ong 

 

Bánh gồm 3 lớp bông lan vani + 2 lớp nhân cam sữa chua mật ong

Giá từ 290,000 VND
Bánh kem cam sữa chua mật ong

Mẫu SN-KH080

Thành phần: Bông lan vani, kem sữa tươi, nước cam, mật ong, mứt cam, sữa chua, đường.

Giá từ 290,000 VND
SN-KH 045
Bông lan vani, Kem sữa tươi, nước cam, mật ong, mứt cam
 
Giá từ 290,000 VND
SN-HK 042
Bông lan vani, Kem sữa tươi, nước cam, mật ong, mứt cam
 
Giá từ 290,000 VND
SN-KH 043
Bông lan vani, Kem sữa tươi, nước cam, mật ong, mứt cam
Giá từ 290,000 VND
Support