0

CAM

SN-KH 045
Hương đặc trưng của cam tươi hòa quyện với vị chua ngọt của yaourt, vị béo của kem sữa tươi, đặc biệt mứt vỏ cam trong nhân bánh.
 
Giá từ Liên hệ
SN-HK 042
Hương đặc trưng của cam tươi hòa quyện với vị chua ngọt của yaourt, vị béo của kem sữa tươi, đặc biệt mứt vỏ cam trong nhân bánh.
 
Giá từ Liên hệ
SN-KH 043
Hương đặc trưng của cam tươi hòa quyện với vị chua ngọt của yaourt, vị béo của kem sữa tươi, đặc biệt mứt vỏ cam trong nhân bánh
Giá từ Liên hệ
Support