Castella phô mai
Castella phô mai
  • Thành phần:

    Bột mì

    Trứng, sữa

    Cream cheese

  • Mã sản phẩm:
    313
Giá bán
35,000 VND
cái