0

DÂU

 SN-HK005
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-KH 042
Hương đặc trưng của dâu tươi, kết hợp với vị béo và thơm của kem sữa tươi.
Giá từ Liên hệ
SN-KH 041
Hương đặc trưng của dâu tươi, kết hợp với vị béo và thơm của kem sữa tươi.
Giá từ Liên hệ
hot
SN-KH 040
Hương đặc trưng của dâu tươi, kết hợp với vị béo và thơm của kem sữa tươi.
 
Giá từ Liên hệ
SN-KH 039
 
Hương đặc trưng của dâu tươi, kết hợp với vị béo và thơm của kem sữa tươi.
Giá từ Liên hệ
Support