0

BÁNH TRÁNG MIỆNG

Su kem

Quy cách: 1 Hộp 6 cái

HSD: 2 ngày

Nhiệt độ bảo quản: 10-15 độ C

 

 

Giá 30,000 VND
hot
SU SÔ CÔ LA

Quy cách: 1 hộp 2 cái

HSD: 2 ngày

Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp

Giá 20,000 VND
hot
Flan
Giá 11,000 VND
hot
Flan Gateaux
Giá 16,000 VND
Tea break Opera
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
 
Giá 10,000 VND
Tea break Tiramisu Classic
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 10,000 VND
Tea break Trio Chocolate
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 10,000 VND
Tea break Lemon Butter Cream
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 10,000 VND
Tea break Passion Cheese
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 10,000 VND
Tea break Strawberry Mousse
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
 
Giá 10,000 VND
Tea break Green Tea Mousse
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 10,000 VND
Support