0

BÁNH TRÁNG MIỆNG

Tiramisu
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 35,000 VND
Sweet Corn Cake
HSD: 3 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 35,000 VND
Matcha
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Trio Chocolate
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Lemon Butter Cream
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 35,000 VND
Strawberry Mousse
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 35,000 VND
Cashew chocolate
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Black Forest
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Opera
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 35,000 VND
Support