0

BÁNH TRÁNG MIỆNG

Bánh kem nhỏ Tiramisu
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Bánh kem nhỏ Bắp
HSD: 3 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Matcha
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Trio Chocolate
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Bánh kem nhỏ Kem bơ vị chanh
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Bánh kem nhỏ Mousse dâu
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Cashew chocolate
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Bánh kem nhỏ Opera
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Support