0

SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG

Su kem

Quy cách: 1 Hộp 6 cái

HSD: 2 ngày

Nhiệt độ bảo quản: 10-15 độ C

Giá Liên hệ
Bánh kem bắp
Giá dành cho bánh tròn size 20cm x 7cm
Giá Liên hệ
Support