0

Sản phẩm

BUN CUSTARD
Giá Liên hệ
new
Bánh mì que cấp đông

PATE TRUYỀN THỐNG 3 BÁNH/ GÓI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Rã đông sản phẩm trước khi làm nóng
- Lò nướng, nồi chiên không dầu: 190–200ᵒC, 3–4 phút
- Áp chảo với lửa nhỏ, 5–6 phút

HSD & BẢO QUẢN: 6 tháng kể từ ngày sản xuất, nhiệt độ ≤ -18ᵒC

Giá 49,000 VND
hot
new
Bánh mì que cấp đông

XÁ XÍU THỊT XÔNG KHÓI 3 BÁNH/ GÓI 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Rã đông sản phẩm trước khi làm nóng
- Lò nướng, nồi chiên không dầu: 190–200ᵒC, 3–4 phút
- Áp chảo với lửa nhỏ, 5–6 phút

HSD & BẢO QUẢN: 6 tháng kể từ ngày sản xuất, nhiệt độ ≤ -18ᵒC

 

Giá 49,000 VND
hot
new
Bánh mì que cấp đông

NHÂN CHAY ĐẶC BIỆT 3 BÁNH/ GÓI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Rã đông sản phẩm trước khi làm nóng
- Lò nướng, nồi chiên không dầu: 190–200ᵒC, 3–4 phút
- Áp chảo với lửa nhỏ, 5–6 phút

HSD & BẢO QUẢN: 6 tháng kể từ ngày sản xuất, nhiệt độ ≤ -18ᵒC

Giá 49,000 VND
hot
new
Bánh mì que cấp đông

GÀ XÉ XỐT THỊT NƯỚNG 3 BÁNH/ GÓI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Rã đông sản phẩm trước khi làm nóng
- Lò nướng, nồi chiên không dầu: 190–200ᵒC, 3–4 phút
- Áp chảo với lửa nhỏ, 5–6 phút

HSD & BẢO QUẢN: 6 tháng kể từ ngày sản xuất, nhiệt độ ≤ -18ᵒC

Giá 49,000 VND
hot
new
BÁNH MÌ QUE CẤP ĐÔNG

GÀ XÉ SATE CAY NỒNG 3 BÁNH/ GÓI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Rã đông sản phẩm trước khi làm nóng
- Lò nướng, nồi chiên không dầu: 190–200ᵒC, 3–4 phút
- Áp chảo với lửa nhỏ, 5–6 phút

HSD & BẢO QUẢN: 6 tháng kể từ ngày sản xuất, nhiệt độ ≤ -18ᵒC

Giá 49,000 VND
hot
new
Bánh mì que cấp đông

GÀ XÉ PHÔ MAI 3 BÁNH/ GÓI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Rã đông sản phẩm trước khi làm nóng
- Lò nướng, nồi chiên không dầu: 190–200ᵒC, 3–4 phút
- Áp chảo với lửa nhỏ, 5–6 phút

HSD & BẢO QUẢN: 6 tháng kể từ ngày sản xuất, nhiệt độ ≤ -18ᵒC

 

Giá 49,000 VND
hot
new
Bánh mì que cấp đông

CÁ NGỪ BẮP XỐT MAYONNAISE 3 BÁNH/ GÓI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Rã đông sản phẩm trước khi làm nóng
- Lò nướng, nồi chiên không dầu: 190–200ᵒC, 3–4 phút
- Áp chảo với lửa nhỏ, 5–6 phút

HSD & BẢO QUẢN: 6 tháng kể từ ngày sản xuất, nhiệt độ ≤ -18ᵒC

Giá 49,000 VND
hot
new
Support