0

Sản phẩm

KEM DÂU
Giá 12,000 VND
Bánh kem nhỏ Tiramisu
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Bánh kem nhỏ Bắp
HSD: 3 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Bộ Đĩa bạc & muỗng
1 bộ 10 cái đĩa & 10 cái muỗng
Giá 15,000 VND
CÀ REM VANI
Giá 12,000 VND
Matcha
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Trio Chocolate
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Support