0

Sản phẩm

CÀ REM VANI
Giá 12,000 VND
Matcha
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Trio Chocolate
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Lemon Butter Cream
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 35,000 VND
Su kem

Quy cách: 1 Hộp 6 cái

HSD: 2 ngày

Nhiệt độ bảo quản: 10-15 độ C

Giá 30,000 VND
Nến sẹc
Giá 12,000 VND
Strawberry Mousse
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 35,000 VND
Support