0

Sản phẩm

Strawberry Mousse
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 35,000 VND
Cashew chocolate
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
Bánh kem bắp
Giá dành cho bánh tròn size 20cm x 7cm
Giá 330,000 VND
Black Forest
HSD: 4 ngày
Nhiệt độ bảo quản: 5-10 độ C
Giá 40,000 VND
KEM CHUỐI
Giá 12,000 VND
Support