0

Sản phẩm

Cheese Twist - xoắn phô mai
Bột mì
Bơ thực vật
Phô mai Parmesan
Giá 25,000 VND
MOCHA BUTTER SN-KH 054
Giá từ Liên hệ
MOCHA BUTTER SN-KH 057
Giá từ Liên hệ
VANI SN-KH 074
Giá từ Liên hệ
VANI SN-KH 032
Hương đặc trưng của vani, kết hợp với vị béo của kem sữa tươi. 
Giá từ Liên hệ
VANI SN-HK 044
Hương đặc trưng của vani, kết hợp với vị béo của kem sữa tươi. 
Giá từ Liên hệ
SN-BT 008 IV
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BT 005 III
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BT 002 II
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BG 019-III
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
SN-BG 018-V
Mẫu đặt trước 1-2 ngày. Liên hệ Hotline - 07 088 23456 để được tư vấn giá và đặt bánh.
Giá từ Liên hệ
Support