0

Sản phẩm

SN-CH 008
Hương đặc trưng của sôcôla, kết hợp với vị béo và thơm của kem sữa tươi.
Giá từ Liên hệ
SN-KH 061
Hương đặc trưng của café, kết hợp với vị béo của mascarpone và thơm của kem sữa tươi.
Giá từ Liên hệ
SN-KH 042
Hương đặc trưng của dâu tươi, kết hợp với vị béo và thơm của kem sữa tươi.
Giá từ Liên hệ
SN-KH 045
Hương đặc trưng của cam tươi hòa quyện với vị chua ngọt của yaourt, vị béo của kem sữa tươi, đặc biệt mứt vỏ cam trong nhân bánh.
 
Giá từ Liên hệ
SN-HK 042
Hương đặc trưng của cam tươi hòa quyện với vị chua ngọt của yaourt, vị béo của kem sữa tươi, đặc biệt mứt vỏ cam trong nhân bánh.
 
Giá từ Liên hệ
SN-KH 043
Hương đặc trưng của cam tươi hòa quyện với vị chua ngọt của yaourt, vị béo của kem sữa tươi, đặc biệt mứt vỏ cam trong nhân bánh
Giá từ Liên hệ
SN-KH 037
Hương đặc trưng của khoai môn, kết hợp với vị béo của kem sữa tươi
Giá từ Liên hệ
SN-KH 032
Hương đặc trưng của thơm  , kết hợp với vị béo và thơm của kem sữa tươi . 
 
Giá từ Liên hệ
SN-KH 028
Hương đặc trưng của thơm tươi , kết hợp với vị béo và thơm của kem sữa tươi .
Giá từ Liên hệ
SN-HK 004

Hương đặc trưng của thơm (dứa), kết hợp với vị béo và thơm của kem sữa tươi.

Giá từ Liên hệ
SN-KH 64
Hương bắp đặc trưng, kết hợp với vị béo của kem sữa tươi
Giá từ Liên hệ
SN-KH 63
Hương bắp đặc trưng, kết hợp với vị béo của kem sữa tươi
Giá từ Liên hệ
Support