0

Sản phẩm

SN-KH 030
Bông lan sô cô la, kem sữa tươi
 
Giá từ Liên hệ
SN-KH 027
Bông lan sô cô la, Kem sữa tươi
Giá từ Liên hệ
SN-KH 026
Bông lan sô cô la, Kem sữa tươi
Giá từ Liên hệ
SN-KH 045
Bông lan vani, Kem sữa tươi, nước cam, mật ong, mứt cam
 
Giá từ Liên hệ
SN-HK 042
Bông lan vani, Kem sữa tươi, nước cam, mật ong, mứt cam
 
Giá từ Liên hệ
SN-KH 043
Bông lan vani, Kem sữa tươi, nước cam, mật ong, mứt cam
Giá từ Liên hệ
SN-KH 037
Bông lan vani, khoai môn, sữa, kem sữa tươi
Giá từ Liên hệ
SN-KH 036
Bông lan vani, khoai môn, sữa, kem sữa tươi
Giá từ Liên hệ
SN-KH 032
Bông lan vani, kem sữa tươi, nhân thơm
Giá từ Liên hệ
SN-KH 028
Bông lan vani, kem sữa tươi, nhân thơm
Giá từ Liên hệ
Bánh kem Bắp

Mẫu bánh SN-KH 64

Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp

Giá từ Liên hệ
Bánh kem Bắp

Mẫu bánh SN-KH 63

Bông lan vani, Kem sữa tươi, Bắp hạt, Sữa bắp

Giá từ Liên hệ
Support