SN-HK 008
SN-HK 008
Bông lan vani, khoai môn, sữa, kem sữa tươi
  • Thành phần:
    Bông lan vani, khoai môn, sữa, kem sữa tươi, 
  • Mã sản phẩm:
    SN-HK 008
Giá bán
210,000 VND