SN-KH 023
SN-KH 023
Đậu đỏ hạt
Kem sữa tươi
Trà xanh Nhật
Bông lan trà xanh
 
 • Thành phần:
  Đậu đỏ hạt
  Kem sữa tươi
  Trà xanh Nhật
  Bông lan trà xanh
 • Mã sản phẩm:
  SN-KH 023
Giá bán
Liên hệ