SN-KH 032
SN-KH 032
Bông lan vani, kem sữa tươi, nhân thơm
  • Thành phần:
    Bông lan vani, kem sữa tươi, nhân thơm
  • Mã sản phẩm:
    SN-KH 032
Giá bán
Liên hệ
Không áp dụng cho bán online
Vì đảm bảo chất lượng và độ tươi ngon nên chúng tôi không áp dụng bán online cho sản phẩm này. Xin cảm ơn!