0

THƠM

SN-TC 012-I

Mẫu Sn-TC 012

Bánh kem thơm 

Bánh gồm 3 lớp bông lan vani + 2 lớp nhân mứt thơm

Giá từ 240,000 VND
SN KH044
Bông lan vani, kem sữa tươi, nhân thơm
 
Giá từ 240,000 VND
SN-HK007
Bông lan vani, kem sữa tươi, nhân thơm
 
Giá từ 240,000 VND
FRESH PINE - TRÁI CÂY
Bông lan vani, kem sữa tươi, nhân thơm
Giá từ 240,000 VND
hot
SN-KH046
 

 

 

 

 

Giá từ 240,000 VND
SN-KH 032
Bông lan vani, kem sữa tươi, nhân thơm
Giá từ 240,000 VND
SN-KH 028
Bông lan vani, kem sữa tươi, nhân thơm
Giá từ 260,000 VND
Support