0

TIRAMISU

SN-KH 052
Bông lan sô cô la, kem phô mai, kem sữa tươi
Giá từ 240,000 VND
SN-KH 034
Bông lan sô cô la, kem phô mai, kem sữa tươi
Giá từ 240,000 VND
SN-KH 069
Bông lan sô cô la, kem phô mai, kem sữa tươi
Giá từ 240,000 VND
SN-KH 033
Bông lan sô cô la, kem phô mai, kem sữa tươi
Giá từ 240,000 VND
Support