0

TIRAMISU

SN-KH 061
Hương đặc trưng của café, kết hợp với vị béo của mascarpone và thơm của kem sữa tươi.
Giá từ Liên hệ
SN-KH 052
Hương đặc trưng của café, kết hợp với vị béo của mascarpone và thơm của kem sữa tươi.
Giá từ Liên hệ
SN-KH 034
Hương đặc trưng của café, kết hợp với vị béo của mascarpone và thơm của kem sữa tươi.
 
Giá từ Liên hệ
SN-KH 069
Hương đặc trưng của café, kết hợp với vị béo của mascarpone và thơm của kem sữa tươi.
 
Giá từ Liên hệ
SN-KH 033
Hương đặc trưng của café, kết hợp với vị béo của mascarpone và thơm của kem sữa tươi.
Giá từ Liên hệ
Support