0

TIRAMISU

Bánh kem tiramisu trái tim

Mẫu SN-KH 081

Bánh kem tiramisu trái tim 

Bánh gồm 3 lớp bông lan socola + 2 lớp nhân kem sữa tươi phomai

Giá từ 290,000 VND
SN-KH 052
Bông lan sô cô la, kem phô mai, kem sữa tươi
Giá từ 270,000 VND
SN-KH 034
Bông lan sô cô la, kem phô mai, kem sữa tươi
Giá từ 270,000 VND
SN-KH 069
Bông lan sô cô la, kem phô mai, kem sữa tươi
Giá từ 270,000 VND
SN-KH 033
Bông lan sô cô la, kem phô mai, kem sữa tươi
Giá từ 270,000 VND
Support